ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ

Για τις ετήσιες Εκθέσεις Αειφορίας σε διάφορες γλώσσες  πλοηγηθείτε. 

Καθαριότητα, Ασφάλεια, Υγιεινή.

Στην Ecolab, δεσμευόμαστε για τη βιωσιμότητα των δραστηριοτήτων μας. Ωστόσο αντιλαμβανόμαστε ότι δεν υπάρχουν όρια όσον αφορά την συνεισφορά μας στο περιβάλλον.

Εναπόκειται στην υποστήριξη που παρέχουμε στους πελάτες μας ανά το Κόσμο προκειμένου να τους βοηθήσουμε να μειώσουν τις επιπτώσεις των δραστηριοτήτων τους στην Γη. Η προσέγγιση μας καλύπτει τις συνολικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις και ξεπερνάει κατά πολύ τα όρια τις "πράσινης" προσέγγισης βοηθώντας τους πελάτες μας να εξοικονομήσουν πόρους, να βελτιώσουν την ασφάλεια στις δραστηριότητες τους και να μειώσουν τα απόβλητα τους.

Back to Top