Οι Αρχές μας

Οι αρχές μας προσδιορίζουν το πως πραγματοποιούμε τις δραστηριότητες μας σε καθημερινή βάση. Εργαζόμαστε σκληρά προκειμένου να διευθύνουμε τις δραστηριότητες μας σε όλη την υφήλιο φροντίζοντας για την υγεία, την ασφάλεια και την ευημερία του προσωπικού μας, των πελατών μας, των τοπικών κοινωνιών και του περιβάλλοντος. Όλοι εμείς που ανήκουμε στην ομάδα της Ecolab, ανεξάρτητα από το ρόλο μας, δεσμευόμαστε στις παρακάτω αρχές. Επικοινωνώντας ανοιχτά και χρησιμοποιώντας ελεγχόμενες δομές, αγωνιζόμαστε προς την κατεύθυνση της συνεχούς βελτίωσης οικοδομώντας έτσι ένα λαμπρό μέλλον για τις επόμενες γενιές.

Οικονομία

Συνεισφέρουμε στην οικονομική ανάπτυξη των πελατών μας, του προσωπικού μας, των μετόχων και των τοπικών κοινωνιών.
Παρέχουμε στους πελάτες μας προϊόντα και υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας προστατεύοντας τις επενδύσεις τους.
Προσδίδουμε υπέρτερη αξία στην επένδυση των μετόχων μας, βοηθώντας στην ανάπτυξη των πελατών μας ανά το Κόσμο.

Περιβάλλον

Προωθούμε τη διαχείριση των φυσικών πόρων προστατεύοντας το περιβάλλον.
Σεβόμαστε και υποστηρίζουμε το δικαίωμα του ανθρώπου στο νερό φροντίζοντας για την εξοικονόμηση, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και ανάκτηση των ποιοτικών του χαρακτηριστικών.
Στηρίζουμε την ανάγκη της κοινωνίας για περισσότερη ενέργεια από: ανανεώσιμες πηγές, καινοτόμα προϊόντα και τεχνολογίες και αποτελεσματικές πρακτικές.
Ανταποκρινόμαστε στην ανάγκη για περιορισμό των αποβλήτων μέσω καινοτόμων και αποτελεσματικών τεχνολογιών αξιοποίησης πόρων, ελαχιστοποιώντας τις εκπομπές στο αέρινο, υδάτινο και γήινο περιβάλλον.

Ασφάλεια

Διασφαλίζουμε την ασφάλεια των διαδικασιών προστατεύοντας τους εργαζόμενους, συνεργάτες, πελάτες και τις τοπικές κοινότητες.
Εγγυόμαστε την ασφάλεια καθ' όλο το κύκλο ζωής των προϊόντων μας.
Εκπαιδεύουμε όλο το προσωπικό ώστε να εργάζεται με ασφάλεια, προλαμβάνοντας ατυχήματα.
Ταυτοποιούμε και επικεντρωνόμαστε στους κινδύνους που απορρέουν από την εκτέλεση των εργασιών και πασχίζουμε για τη διαρκή βελτίωση με στόχο την πλήρη εξάλειψη τραυματισμών, ασθενειών και ατυχημάτων.

Κοινωνία

Βελτιώνουμε το επίπεδο διαβίωσης των ανθρώπων και των κοινωνιών.
Διάγουμε τις δραστηριότητες μας τίμια και αμερόληπτα, σεβόμενοι τα ανθρώπινα δικαιώματα, τους νόμους και τους κανονισμούς και ακολουθώντας έναν αυστηρό κώδικα συμπεριφοράς.
Στηρίζουμε τις τοπικές κοινωνίες με τη συμμετοχή μας στα κοινά και με δωρεές φιλανθρωπικού χαρακτήρα.

Back to Top