Απολύμανση Επιφανειών

Η Ecolab αναπτύσσει , παράγει και εμπορεύεται μια ευρεία γκάμα απολυμαντικών προϊόντων που βοηθούν στο να εξασφαλίζονται τα υψηλότερα επίπεδα υγιεινής σε επιφάνειες χώρων παραγωγής τροφίμων και ποτών, σε νοσοκομεία και χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας, σε επαγγελματικούς χώρους προετοιμασίας γευμάτων, σε χώρους εστίασης και fast food, καθώς επίσης και στον κτηνοτροφικό τομέα.

Η Ecolab είναι προσηλωμένη στη διαρκή καινοτομία στο σημαντικό αυτό χώρο και συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις καταχώρησης της επικείμενης Ευρωπαϊκής νομοθεσίας B.P.R. (Κανονισμοί Βιοκτόνων Προϊόντων) και REACH. Επιπρόσθετα, εξακολουθεί να παράγει εσωτερικές αλλά και ανεξάρτητες μελέτες αποτελεσματικότητας των προϊόντων μας έναντι συγκεκριμένων μικροοργανισμών, σημαντικών για τις διαδικασίες των πελατών της.

Η απολύμανση είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα σε ένα γενικότερο πρόγραμμα υγιεινής. Προκειμένου όμως να επιτευχθούν ουσιαστικά αλλά και αποτελεσματικά ως προς το κόστος πρότυπα υγιεινής, η απολύμανση θα πρέπει να εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα υγιεινής το οποίο θα περιλαμβάνει αποτελεσματικά προϊόντα καθαρισμού, ελεγχόμενες και τεκμηριωμένες διαδικασίες, εκπαίδευση του προσωπικού και συστήματα παρακολούθησης και ελέγχου.

Παρακαλώ επιλέξτε το πεδίο εφαρμογής που σας ενδιαφέρει από κάποιον από τους συνδέσμους.

Back to Top