Η ελαχιστοποίηση του κινδύνου εξάπλωσης των μολυσματικών παραγόντων, απαιτεί άριστη περιβαλλοντική διαχείριση, σωστή απολύμανση και αυστηρό έλεγχο της πιθανής μετάδοση ασθενειών μέσω ανθρώπου, οχημάτων και εξοπλισμού.

Η Ecolab διαθέτει ένα ευρύ φάσμα απολυμαντικών προϊόντων προκειμένου να ελέγχει τη μετάδοση ασθενειών και να ελαχιστοποιεί τις επιμολύνσεις στο χώρο της φάρμας.

Η απολύμανση, το τελευταίο στάδιο ενός προγράμματος υγιεινής εξαρτάται από έναν αριθμό μεταβλητών:

  • Την αποστελεσματικότητα προηγούμενων απολυμάνσεων κατά τη διάρκεια του καθαριστικού προγράμματος
  • Τη μέθοδο και αποτελεσματικότητα της εφαρμογής του προϊόντος
  • Την επιλογή του απολυμαντικού που θα χρησιμοποιηθεί
  • Τις μετέπειτα απολυμαντικές δράστηριότητες που μπορεί να οδηγήσουν σε επιμολύνσεις

 

Back to Top