Βιοασφάλεια Φάρμας

Η Βιο ασφάλεια, είναι ένας τεχνικός όρος ο οποίος περιγράφει μια σειρά από ενέργειες που πρέπει εκτελούνται προκείμενου να αποτρέπεται η είσοδος και η εξάπλωση μολυσματικών μικροοργανισμών, μέσα στη φάρμα. Ένα σωστό πρόγραμμα βιο ασφάλειας, είναι ο αποτελεσματικός τρόπος για τη μείωση του κινδύνου ξεσπάσματος ασθενειών και εξάπλωσής τους από ζώο σε ζώο και από ζώο στον άνθρωπο.

Τα καθεστώτα υγιεινής και απολύμανσης τα οποία είναι εύκολα και γρήγορα στη χρήση τους, βρίσκονται στην καρδιά κάθε προγράμματος βιο ασφάλειας. Για την αποτελεσματικότητά του, η εγκατάσταση ενός τέτοιου προγράμματος είναι συγκεκριμένη σε κάθε φάρμα και απαιτεί προσεχτική ανάλυση της κατάστασης και των επιμέρους παραμέτρων. Η εξειδίκευση της Ecolab σε αυτόν  τον τομέα,  αναγνωρίζεται ως πολύτιμη υποστήριξη στο σχεδιασμό ενός τέτοιου προγράμματος.  Μαζί με το εξειδικευμένο δίκτυο διανομής μπορούμε γρήγορα να στήσουμε ένα πρόγραμμα, να εκπαιδεύσουμε το προσωπικό σας και να εξασφαλίσουμε την προστασία που χρειάζεστε. 

Back to Top