Επαγγελματική υγιεινή Αγροκτημάτων

Οι επεμβατικές λύσεις της Ecolab στις φάρμες εκτροφής, σχεδιάστηκαν για να υποστηρίζουν τους αγρότες με αποτελεσματικότητα, μέτρα επαγγελματικής βιο ασφάλειας τα οποία ελέγχουν τη μεταφορά των ασθενειών και ελαχιστοποιούν την επιμόλυνση μέσα στο χώρο της φάρμας.

Για την επίτευξή του, η Ecolab προσφέρει στους αγρότες ένα εκτενές πρόγραμμα υγιεινής με οδηγίες για την αναγνώριση και των έλεγχο πιθανών παθογόνων παραγόντων. Βάσει της εμπειρίας της Ecolab και των κατάλληλων συστάσεων υγιεινής, οι αγρότες μπορούν να δημιουργήσουν το δικό τους ατομικό πρόγραμμα διαχείρισης βιο ασφάλειας. Η ελαχιστοποίηση του κινδύνου έκθεσης των μολυσματικών παραγόντων, απαιτεί άριστη περιβαλλοντική διαχείριση, καλή απολύμανση και αυστηρό έλεγχο πιθανόν ασθενειών που μεταφέρονται από ανθρώπους, οχήματα και συσκευές.

Ο βασικός στόχος του καθαρισμού και της απολύμανσης είναι η μείωση της μόλυνσης και η αποτροπή εισόδου παθογόνων στη φάρμα. Η Ecolab προσφέρει έξοχες λύσεις υγιεινής, προηγμένης τεχνολογίας για να αντιμετωπίσει τις ξεχωριστές απαιτήσεις σε κάθε περιοχή εφαρμογής.

Back to Top