Διαχείριση Υγιεινής

Η συμμόρφωση, η απαραίτητη επιμέλεια, η ιχνηλασιμότητα και ο έλεγχος είναι οι βασικοί στόχοι κάθε σύγχρονου κατασκευαστή. Η πρόκληση είναι πως μια κερδοφόρα επιχείρηση θα ανταποκριθεί αποδοτικά και ικανά σε κάθε υποχρέωση ποιότητας ελέγχου και πιστοποίησης.

Κάθε τρέχουσα κατάσταση υγιεινής πρέπει να ελέγχεται προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις έγγραφες διαδικασίες, τη νομοθεσία και τους κώδικες πρακτικής των βιομηχανιών. Εκτός από την απαράμιλλη εμπειρία της Ecolab στην παροχή αποτελεσματικών λύσεων καθαρισμού, απολύμανσης και υπηρεσιών μπορούμε επίσης να σας υποστηρίξουμε με εκτενή συστήματα λογισμικού για τον εντοπισμό αποκλίσεων από την ορθή πρακτική υγιεινής; για τη συμμόρφωση με τα πρότυπα και την αύξηση της λειτουργικής απόδοσης, της ποιότητας και της ασφάλειας.

 

Η κατάλληλη χρήση των προϊόντων υγιεινής και των μηχανολογικών εφαρμογών, απαιτεί την σωστή εκπαίδευση των εργαζόμενων σε διαδικασίες και πρακτικές. Η Ecolab μπορεί να στηρίξει την υγιεινή προσωπικού με προγράμματα αποτελεσματικής εκπαίδευσης από αρμόδιους ή και πιστοποιημένους εκπαιδευτές.

Η προσφορά μας περιλαμβάνει:

  • Το Audixx – ένα εκτενές εργαλεία υπηρεσιών, παρέχοντας μια προσαρμοσμένη ανάλυση της υπάρχουσας ποιότητας υγιεινής και προτάσεις δράσης για τις βιομηχανίες Τροφίμων & Ποτών.
  • Το EcoChexx.Net – ένα λογισμικό εργαλείο, που αναπτύσσει την ασφάλεια του προϊόντος μέσω της βέλτιστης Διαχείρισης Ποιότητας και Υγιεινής.
  • Το PlanChexx.Net – ένα μοναδικό λογισμικό για όλες τις ανάγκες Καθαρισμού.
Back to Top