Έλεγχος Υγιεινής ATP

Το πρόγραμμα Clean Check της Ecolab, προσφέρει μια γκάμα από καταγραφικά συστήματα  ATP για την εξακρίβωση της αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων απολύμανσης. Το πρόγραμμα αυτό συνδυάζει συγκεκριμένα είδη swab με τα εργαλεία Υγιεινής  Clean Check, τα οποία χρησιμοποιούν λογισμικό διαχείρισης δεδομένων για την ανάλυση, αποθήκευση, εντοπισμό των αρχείων, παρέχοντας  έλεγχο καταγραφών για  HACCP και  συμμόρφωση με τη νομοθεσία.  

Η σειρά Clean Check Swab περιλαμβάνει:

• Το Pocket Swab Plus για τον έλεγχο υγιεινής των επιφανειών, το οποίο εντοπίζει το ATP που σχετίζεται με μικροοργανισμούς και υπολείμματα οργανικών προϊόντων.

• Το WaterGiene για τον έλεγχο υγιεινής του νερού ξεπλύματος, το οποίο εντοπίζει την παρουσία του ATP ως υπεύθυνο για τις βιολογικές μολύνσεις στο νερό και στις υγρές επιφάνειες.

• Το AllerGiene, ένα εύκολο μιας χρήσης swab με  υπερ ευαίσθητο εντοπισμό του  ATP για την αποφυγή επιμολύνσεων από  αλλεργιογόνα τρόφιμα στις επιφάνειες επαφής με τρόφιμα και στο τελικό νερό ξεπλύματος.

Ο ειδικός της Ecolab θα σας δώσει εξατομικευμένες λύσεις ανάλογα με τις ανάγκες σας. Επικοινωνήστε μαζί μας για να κλείσετε ένα ραντεβού με τον τοπικό ειδικευμένο συνεργάτη μας.

Back to Top