Το CIP στις Φαρμακοβιομηχανίες , στην Κοσμετολογία και στη Βιοτεχνολογία

Καθαριότητα και Ασφάλεια 

Οι διαδικασίες Cleaning in Place γίνονται όλο και περισσότερο συνήθεις στην παραγωγή φαρμακευτικών, βιολογικών και καλλυντικών προϊόντων. Μια εκτενής ποικιλία εξοπλισμών, όπως δεξαμενές ζύμωσης, δοχεία, δεξαμενές αποθήκευσης, αντιδραστήρες, αγωγοί, διαχειρίζονται με βάση τις ρυθμίσεις ενός CIP προγράμματος. Οι CIP έλεγχοι καθαριστικών κύκλων επιτρέπουν την πιστή αναπαραγωγή του κύκλου και την συνέπεια και συνάχεια των αποτελεσμάτων, ενώ κατορθώνουν την επίτευξη μιας καθαρής και υγιεινής εσωτερικής επιφάνειας του εξοπλισμού.

Πέρα από τα ασφαλή και αναπαραγόμενα αποτελέσματα το CIP, είναι πολύ αποτελεσματικό όταν χρησιμοποιούνται χημικά ειδικά προσαρμοσμένα στις εφαρμογές για στην απομάκρυνση των συγκεκριμένων ρύπων.

Back to Top