Η καλή ποιότητα του γάλακτος εξαρτάται από την ποιότητα της καθημερινής διαδικασίας καθαρισμού και απολύμανσης . Έπιπλεον ο εξοπλισμός της φάρμας , όπως τα συστήματα και οι γραμμές εκτροφής, οι δεξαμενές και τα οχήματα αποτελούν παράγοντες μεταφοράς ασθενειών και εξάπλωσής τους μέσα στη φάρμα. Συνήθως είναι δύσκολο να καθαριστούν και απαιτούν εξειδικευμένες λύσεις.

Η Ecolab διαθέτει μια ευρεία σειρά υψηλής ποιότητας συστήματα καθαρισμού και απολύμανσης τα οποία απευθύνονται σε διαφορετικές ανάγκες υγιεινής ανά τον κόσμο. Η γκάμα των προϊόντων μας περιλαμβάνει υγρά και στερεά προϊόντα, αλλά και καινοτόμες λύσεις οι οποίες μειώνουν τις ανάγκες νερού και ενέργειας και ελαχιστοποιούν τη χρήση  Φωσφορικών και Νιτρικών αλάτων.

 

Back to Top