Μηχανική & Εξοπλισμός

Ως αναπόσπαστο κομμάτι του συνολικού πακέτου προϊόντων, η Ecolab Engineering προσφέρει εξατομικευμένες λύσεις και εφαρμογές για ολοκληρωμένα σύστημα μέτρησης, δοσομετρησης που καλύπτουν όλα τα είδη αγορών και όλες τις απαιτήσεις – καλύπτοντας την ανάπτυξη, την παραγωγή και τις πωλήσεις – μέ την εφαρμογή καινοτόμου τεχνολογίας και του εκτενούς πακέτου προϊόντων μας. Προκειμένου να ανταποκριθούμε στις οικονομικές και οικολογικές απαιτήσεις των πελατών μας βεβαιωνόμαστε ότι η οικονομική τους ανάπτυξη και η διατήρηση της προστασίας του περιβάλλοντος, είναι ίσης σημασίας.

Back to Top