Το νερό είναι ζωτικής σημασίας για την επιβίωση κάθε γνωστής μορφής ζωής. Το 97% της προέλευσης των υδάτινων πόρων της γης είναι το θαλασσινο νερό. Μόνο το 3% είναι φρέσκο νερό, ποσοστό που ολοένα και μειώνεται.

Η Ecolab βλέπει τα προβλήματα που επίκεινται για τον κλάδο και προσφέρει στους πελάτες της νέα συστήματα και καινοτομίες που τους επιτρέπουν να ελαχιστοποιήσουν την κατανάλωση νερού και ενέργειας όσο το δυνατόν περισσότερο.

Το Νερό, ο Ατμός και η Ενέργεια είναι οι κυριότερες πηγές κόστους σε ένα πλυντήριο. Μείωση της κατανάλωσης σημαίνει αυτόματη εξοικονόμηση από την πρώτη στιγμή.  

Επικοινωνήστε μαζί μας για να κανονίσουμε μια συνάντηση με τον συνεργάτη της Ecolab.

Back to Top