Ερχόμαστε σε άμεση επαφή με τον ιματισμό σε καθημερινή βάση όχι μόνο με τα ρούχα που φοράμε αλλά και με τις πετσέτες που χρησιμοποιούμε και τα σεντόνια στα οποία κοιμόμαστε. Η πρόκληση για την ομάδα Laundry είναι να εξασφαλίσει ότι ο ιματισμός σας βοηθά τους φιλοξενούμενους, διαμένοντες ή ασθενείς να νιώσουν καλύτερα.

Back to Top