Πλύσιμο Φιαλών

Η σύγχρονη αγορά ποτών απαιτεί υψηλό επίπεδο συνέπειας στην ποιότητα, τη γεύση, την επέκταση της διάρκειας ζωής και την ελκυστική συσκευασία σε συνδυασμό με το οικονομικό προϊόν.  Οι παραγωγοί καλούνται να προσφέρουν διαφοροποίηση προκειμένου να αλλάξουν και να μεγαλώσουν το μερίδιο της αγοράς. Αυτό το έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον, δεν δίνει ευκαιρίες για λάθη. Ακόμα και η παραμικρή απαρέκλιση στην υγιεινή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πλήρωσης,  μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη φήμη και την ασφάλεια του προϊόντος.

Η πολύ μεγάλη εμπειρία και γνώση της Ecolab στον τομέα αυτό μπορεί να βοηθήσει στη σημαντική μείωση αυτών των κινδύνων. Λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψιν μας το κομμάτι αυτό της πλήρωσης και σας υποστηρίζουμε με προσαρμοσμένα  προγράμματα για το χώρο εμφιάλωσης. Εδώ, τα διαφορετικά υλικά που χρησιμοποιούνται απαιτούν σειρά από συγκεκριμένες λύσεις για τον καθαρισμό και την απολύμανση της συσκευασίας,  για την επέκταση της διάρκειας ζωής του επιστρεφόμενου μπουκαλιού και τη μείωση των απορρίψεων από γδαρσίματα και θραύση. Η Ecolab σχεδιάζει επίσης προσαρμοσμένες λύσεις που απευθύνονται σε θέματα λειτουργικού κόστους όπως Διαχείριση Νερού και Ενέργειας, Χρήση και Αποθήκευση Χημικών και  Επεξεργασία και Αποθήκευση Αποβλήτων.

Back to Top