Συντήρηση μεμβρανών

Οι σύγχρονες απαιτήσεις στα συστήματα μεμβρανών αποτελούν μεγάλη πρόκληση. Πολλά νέα πεδία εφαρμογών δημιουργήθηκαν και η διήθηση έχει μετατραπεί σε ένα ταχεία μεταβαλλόμενο κλάδο. Οι νέες όμως εφαρμογές απαιτούν μια σειρά από εκτενείς λύσεις καθαρισμού  προσαρμοσμένες στις ατομικευμένες διαδικασίες. Μια  επιτυχής διαδικασία διήθησης εξαρτάται από την σταθερή απόδοση. Η προσεκτική επιλογή ενός αποτεεσματικού προγράμματος καθαρισμού, είναι σημαντική για την μεγιστοποίηση της διάρκειας ζωής των μεμβρανών και την ελαχιστοποίηση της πιθανότητας πρόωρης αντικατάστασής τους.  Οι κατάλληλες καθαριστικές διαδικασίες επηρεάζουν άμεσα την παραγωγικότητα και τα κόστη.

Η σειρά  Ultrasil της Ecolab έχει γίνει συνώνυμη  με τα καλύτερα καθαριστικά σε όλες τις εφαρμογές διήθησης. Έχουμε δημιουργήσει μια γκάμα από ειδικά καθαριστικά και μια εδραιωμένη εξειδικευμένη γνώση. Έχουμε συνεργαστεί με σπουδαίους κατασκευαστές μεμβρανών ανά τον κόσμο για να διασφαλίσουμε τις ιδανικές καθαριστικές διαδικασίες και να βασιστούμε στη μεταξύ μας εμπειρία.

Back to Top