Άλλες Aγορές

Εκτός της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών, οι λύσεις καθαρισμού μεμβρανών της Ecolab σχεδιάστηκαν για μιας σειράς επιπρόσθετων εφαρμογών, όπως ο καθαρισμός αποβλήτων, τον καθαρισμόού νερού, αφαλάτωση ή νερά λεβήτων. Επιμολύνσεις στις μεμβράνες μπορεί να είναι ρύποι οργανικοί ή μη, πρωτεΐνες, βιοφιλμ, λίπη, λάδια, ζωικά λίπη ή βαριά μέταλλα.

Back to Top