Φαρμακοβιομηχανία, Κοσμετολογία και Βιοτεχνολογία

Η χρήση των μεμβρανών στη φαρμακοβιομηχανία αφορά εφαρμογές όπως συγκέντρωση αντιβιοτικών, πρωτεϊνες, ενδιάμεσα φαρμακευτικά και πεπτίδια σε υδατικά διαλύματα, που μπορεί να περιέχουν οργανικούς διαλύτες όπως μεθανόλη, αιθανόλη, ακετόνη και άλλους οργανικούς διαλύτες.

Μόνο ένα ιδανικό σύστημα καθαρισμού, οδηγεί τελικά σε βιώσιμη παραγωγικότητα, μείωση κόστους, και μεγαλύτερη ασφάλεια στην παραγωγή.

Back to Top