Παραγωγή Αναψυκτικών

Οι μεμβράνες είναι μια αποδοτική και αξιόπιστη μέθοδος για τις λειτουργίες ανάμειξης ποτών και αναψυκτικών. Σας υποστηρίζουμε προκειμένου να διασφαλίσετε τη χρήση υψηλού επιπέδου ποιότητας νερού. Μια κατάλληλη διήθηση βοηθάει στη διατήρηση του σωστού επιπέδου ενανθράκωσης και προστατεύει τις κεφαλές από βουλώματα, απομακρύνοντας συγκεκριμένα υλικά. Μόνο οι ιδανικά επεξεργασμένες μηχανές διήθησης διασφαλίζουν κατάλληλο μικροβιολογικό έλεγχο. Άλλες εφαρμογές είναι στις βιομηχανίες χυμών και ποτών, όπου η Ecolab προσφέρει την απαραίτητη τεχνογνωσία στην επεξεργασία μεμβρανών.

Η βιομηχανία κρασιού είναι επίσης ένας απαιτητικός τομέας, εφόσον αποζητάται η μοναδική γεύση και το άρωμα και πέρα από αυτό η αποσαφήνιση των διαδικασιών για την αφαίρεση ρύπων και μαγιάς από τη ζύμωση ή η τελική διήθηση πριν την εμφιάλωση. Μόνο ένα βέλτιστο σύστημα επεξεργασίας μεμβρανών μπορεί να απομακρύνει τους μικροοργανισμούς που προκαλούν αλλοίωση.

Back to Top