Υγιεινή Επιφανειών

Ο χώρος παραγωγής τροφίμων, παρουσιάζει μια σημαντική πρόκληση στην υγιεινή. Περιλαμβάνει μια σειρά από διαδικασίες και εξοπλισμούς για την καταπολέμηση των σύνθετων ρύπων. Μετά την παραγωγή, οι εξωτερικές επιφάνειες των μηχανών  παραγωγής, ο χώρος παραγωγής και οι επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα, πρέπει να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται προτού τη νέα  παραγωγή. Αυτό συνήθως επιτυγχάνεται χρησιμοποιώντας εξοπλισμό αφρισμού χαμηλής πίεσης σε συνδυασμό με τα κατάλληλα καθαριστικά και απολυμαντικά.

Όμως, η επιτυχία ή η αποτυχία εξαρτάται από το σωστό συνδυασμό των ειδικά σχεδιασμένων προϊόντων και της σωστής εφαρμογής μηχανήματος προκειμένου μαζί να επιφέρουν την αποτελεσματική διαδικασία υγιεινής. Η Ecolab θα σας στηρίξει μέσω εκπαίδευσης και έντυπου υλικού χρήσης.  

Είναι ακριβώς αυτός ο συνδυασμός ο οποίος έδωσε ώθηση στη φήμη της Ecolab ως πρωτοπόρο στον τομέα αυτό. Η μεθοδευμένη προσέγγισή μας περιλαμβάνει  την αναγνώριση των κενών υγιεινής, την Υγιεινή Προσωπικού, τον έλεγχο εισόδων, καινοτόμα συστήματα και χημικά υγιεινής ανοιχτών επιφανειώ, τον έλεγχο υγιεινής και προϊόντων και ένα μοναδικό σύστημα διαχείρισης υγιεινής το οποίο εντοπίζει και αναφέρει όλες τις επεμβάσεις υγιεινής σε μια εγκατάσταση ή σε ολόκληρη την εταιρεία – ένας συνδυασμός ο οποίος εγγυάται την επίτευξη των υψηλότερων επιπέδων στην υγιεινή και την παραγωγική αποδοτικότητα.

Back to Top