Στα εργοστάσια Τροφίμων & Ποτών η κάθε αγορά έχει συγκεκριμένες ανάγκες υγιεινής ανοιχτών επιφανειών ενώ η γκάμα του εξοπλισμού μεταποίησης και η ποικιλία των ρύπων παρουσιάζουν διαφορετικές προκλήσεις στη διαδικασία καθαρισμού και απολύμανσης.

Οι συνεχείς και αποδοτικές λύσεις βασίζονται στο σωστό συνδυασμό προϊόντος και εξοπλισμού. Η ηγετική θέση της Ecolab στην ανάπτυξη λύσεων καθαρισμού ανοιχτών επιφανειών, σας βοηθάει στην επίτευξη του στόχου αυτού.

Η εκτενής λίστα της Ecolab με τα αφριστικά μηχανήματα χαμηλής πίεσης σχεδιάστηκε προκειμένου να παρέχει λύσεις σε εφαρμογές σε όλες τις βιομηχανίες, ανεξάρτητα από το μέγεθος, την πολυπλοκότητα, ή το βαθμό αυτοματοποίησης τους. Ο ειδικός της Ecolab θα σας προσφέρει ατομικές λύσεις προσαρμοσμένες στις δικές σας ξεχωριστές ανάγκες.

 

Back to Top