Οι απαιτήσεις της παραγωγής, οι βελτιώσεις στην λειτουργική απόδοση και η ανάγκη διατήρησης του μη παραγωγικού χρόνου στο ελάχιστο,  απαιτούν την έγκαιρη αλλαγή ανάμεσα στις  παρτίδες  προϊόντων ή τις βάρδιες. Σε αυτό το περιβάλλον, η κατάλληλη διαχείριση της υγιεινής είναι σημαντικό να διασφαλίζει ότι οι διαδικασίες καθαρισμού και όλοι οι άλλοι παράγοντες που συμβάλλουν στην ασφάλεια των τροφίμων λειτουργούν με συνέπεια και αποτελεσματικότητα.

Ακόμα και εμφανώς καθαρές επιφάνειες μπορούν να έχουν μη αποδεκτά επίπεδα υπόλοιπων μόλυνσης. Η παρουσία των αλλεργιογόνων ή κατάλοιπα των προϊόντων τροφίμων που ενισχύουν την ταχεία ανάπτυξη των μικροβίων μπορεί να επηρεάσουν σοβαρά την ποιότητα και την ακεραιότητα του τελικού προϊόντος αλλά  και την ασφάλεια του καταναλωτή.

Οι λύσεις Ελέγχου Υγιεινής της Ecolab,  ενισχύουν  την ασφάλεια των τροφίμων ως μέρος μιας συνολικής στρατηγικής για την προστασία της φίρμας του προϊόντος,  παρέχοντας  άμεση ανατροφοδότηση και παρακολούθηση της ποιότητας και των προγραμμάτων HACCP. Η Ecolab παρέχει ταχεία παρακολούθηση υγιεινής μέσω των διαδικασιών, ανεξάρτητα από το μέγεθος, τις δεξιότητες ή τους διαθέσιμους  τεχνικούς πόρους.

 

Back to Top