Υγιεινή Γεμιστικών Μηχανών

Η σύγχρονη αγορά Ποτών απαιτεί ένα υψηλό επίπεδο συνέπειας στην ποιότητα και τη γεύση, μεγάλυτερη ζωής του προϊόντος, ελκυστική συσκευασία και τιμή.

Οι παραγωγοί καλούνται να προσφέρουν διαφοροποίηση, προκειμένου να ξεχωρίσουν και να μεγαλώσουν το μερίδιο της αγοράς. Αυτό το έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον δεν αφήνει χώρο για λάθη. Ακόμα και η παραμικρή αστοχία στην υγιεινή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πλήρωσης μπορεί να διακυνδυνεύσει τη φήμη της μάρκας και της ασφάλειας του προϊόντος.

Η μακρόχρονη τεχνογνωσία της Ecolab στον τομέα αυτό μπορεί να βοηθήσει στη μείωση του κινδύνου στο ελάχιστο. Ο  επιμελής καθαρισμός και η απολύμανση των γεμιστικών και κλειστικών μηχανών, είναι  βασική προϋπόθεση για την αποφυγή των μικροβιακών μολύνσεων. Θεωρούμε πολύ σοβαρό  αυτό το κομμάτι της διαδικασίας πλήρωσης και για αυτό σας στηρίζουμε με προσαρμοσμένες λύσεις για αυτόματα και μη ή χειρωνακτικά συστήματα.

Η Ecolab σχεδιάζει επίσης  ειδικές λύσεις που ανταποκρίνονται σε λειτουργικά θέματα όπως διαχείριση νερού και ενέργειας, χρήση χημικών, αποθήκευση και επεξεργασία αποβλήτων.

Back to Top