Η παραγωγή απαιτεί βελτιώσεις στην λειτουργική απόδοση και χρειάζεται να διατηρεί τον ελάχιστα αναγκαίο χρόνο, ανάμεσα στις παρτίδες προϊόντων και τις παραγωγικές περιόδους. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, η σωστή διαχείριση υγιεινής είναι αναγκαία για τη διασφάλιση ότι οι καθαριστικές διαδικασίες και όλοι οι παράγοντες που συνεισφέρουν στην ασφάλεια των τροφίμων λειτουργούν με συνέπεια και αποδοτικότητα.

Ακόμη και οι ορατά καθαρές επιφάνειες μπορούν να έχουν μη αποδεκτά επίπεδα μόλυνσης. Η παρουσία αλλεργιογόνων στα υπολείμματα τροφίμων τα οποία αυξάνουν τη γρήγορη ανάπτυξη των μικροβίών, μπορούν να επηρεάσουν την ποιότητα και την αξιοπιστία του τελικού προϊόντος καθώς και την ασφάλεια του καταναλωτή.

Οι λύσεις  ελέγχου υγιεινής της Ecolab ενισχύουν την ασφάλεια των τροφίμων ως κομμάτι της συνολικής στρατηγικής διασφάλισης της μάρκας, παρέχοντας άμεση αναφορά και έλεγχο ποιότητας σύμφωνα με τα προγραμμάτα HACCP.  Η Ecolab επιτυγχάνει ταχύ έλεγχο υγιεινής σε όλους τους τυποποιήτές, ανεξαρτήτως μεγέθους, διαθέσιμων δεξιοτήτων ή τεχνικών πόρων.   

Back to Top