Συνθήκες Υγιεινής Πλήρωσης – απαραίτητες για τις σύγχρονες βιομηχανίες ποτών

Τα τελευταία χρόνια, οι καταναλωτές έχουν εντείνει τις προτιμήσεις τους για τα παγωμένα , χωρίς συντηρητικά, ποτά. Επιπλέον, οι πελάτες είναι όλο και πιο επιλεκτικοί και αναζητούν διαφορετικές γεύσεις.

 

Τα νέα είδη ποτών πιο ευαίσθητης σύνθεσης, είναι γενικώς μικροβιολογικά πιο απαιτητικά στην παραγωγή και στη διαδικασία πλήρωσης. Η ασηπτική πλήρωση, η συσκευασία και η πλήρωση υγιεινής στις συμβατικές γραμμές έχει μετατραπεί σε προηγμένης τεχνολογίας διαδικασία. Και οι δυο είναι κρύες διαδικασίες, χωρίς επιπρόσθετη θερμική επεξεργασία. Τα εργοστάσια τα οποία κάνουν την πλήρωση κάτω από τις δεδομένες συνθήκες πρέπει να τυγχάνουν ειδικής, υψηλού επιπέδου αντιμετώπισης. .

Τέτοιου είδους γραμμές πλήρωσης πρέπει να έχουν τον απαραίτητο εξοπλισμό για να εγγυώνται ένα περιβάλλον υγιεινής πλήρωσης. Η εμπειρία έχει δείξει ότι αυτή δεν είναι η μόνη προϋπόθεση. Ίσως ακόμα πιο σημαντικό είναι το σωστό πρωτόκολλο το οποίο διατηρεί το εργοστάσιο καθαρό, αλλά και το σωστό πρόγραμμα υγιεινής για τον καθαρισμό και την απολύμανση του. Η συμβατότητα των υλικών , η αποτελεσματική εξόντωση οργανισμών που προκαλούν αλλοιώσεις και επιμολύνσεις πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν για την βελτιστοποίηση της υγιεινής της πλήρωσης .

Η Ecolab έχει την απαραίτητη εμπειρία, το πακέτο και τα επαγγελματικά εργαλεία που θα σας βοηθήσουν να διατηρείτε κατάλληλα καθαρό το εργοστάσιο σας.

 

Back to Top