Εισαγωγή
Ο παρών ιστότοπος σάς παρέχεται από την
Ecolab A.E.B.E εφεξής καλούμενη ως «Ecolab». Οι πληροφορίες που διατίθενται στον ιστότοπο αυτό σχετικά με την Ecolab, τις θυγατρικές της εταιρείες και τα τρίτα μέρη έχουν συγκεντρωθεί με μεγάλη προσοχή. Ωστόσο, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την πληρότητα και την ορθότητα των πληροφοριών. Σύμφωνα με την Ενότητα 4 παρακάτω, η Ecolab δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιοδήποτε λάθος στο περιεχόμενο του ιστοτόπου αυτού.

Με την πρόσβασή σας στον ιστότοπο αυτό, αποδέχεστε χωρίς περιορισμούς ή επιφυλάξεις τους παρακάτω Γενικού Όρους Χρήσης του Ιστοτόπου, τους οποίους μπορείτε να δείτε ή να εκτυπώσετε σε αρχείο pdf.

Ο ΠΑΡΩΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ Ή ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΟΛΙΤΕΣ Ή ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΩΝ Η.Π.Α. ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΑΥΤΑ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΟΥΝ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΤΗΣ ECOLAB Ή ΤΟΥΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ ΤΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ECOLAB ΣΤΙΣ Η.Π.Α.

1. Νόμος περί Πνευματικών Δικαιωμάτων
Οι σελίδες του ιστοτόπου μας περιλαμβανομένου του περιεχομένου και της δομής του ιστοτόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα. Συγκεκριμένα, οποιαδήποτε αναπαραγωγή, προσαρμογή, μετάφραση, αποθήκευση και επεξεργασία σε άλλα μέσα, περιλαμβανομένης της αποθήκευσης ή της επεξεργασίας με ηλεκτρονικά μέσα, υπόκειται σε προστασία πνευματικών δικαιωμάτων. Οποιαδήποτε εκμετάλλευση αυτού συνολικά ή εν μέρει θα απαιτεί την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της
Ecolab. Οποιαδήποτε αναπαραγωγή των πληροφοριών ή των δεδομένων, συγκεκριμένα, η χρήση κειμένων ή μερών αυτών ή υλικού εικόνων (εκτός από τις φωτογραφίες τύπου της Ecolab), απαιτεί την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Ecolab. Οι εικόνες προστατεύονται από την ισχύουσα νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων. Τα δικαιώματα μετάδοσης και αναπαραγωγής διατηρούνται από την Ecolab. Τα δικαιώματα εξακολουθούν επίσης να ισχύουν στο ακέραιο όταν οι εικόνες προστίθενται αυτόματα ή χειροκίνητα σε αρχείο.

Οι φωτογραφίες τύπου της Ecolab μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για σκοπούς έκδοσης. Οι φωτογραφίες τύπου της Ecolab που έχουν αναπαραχθεί ή/και ηλεκτρονικά τροποποιηθεί για σκοπούς έκδοσης θα πρέπει να φέρουν τη σήμανση πνευματικών δικαιωμάτων "© 2012 Ecolab. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος". Η ανατύπωση γίνεται δωρεάν, ωστόσο, ζητάμε ένα αντίγραφο για τα αρχεία μας.


2. Εμπορικά σήματα
Το εμπορικό σήμα “
Ecolab”, το λογότυπο της Ecolab και όλες οι ονομασίες προϊόντων ή/και εμφανίσεις προϊόντων στις σελίδες αυτές αποτελούν καταχωρημένα εμπορικά σήματα της Ecolab Inc., των θυγατρικών της, των αδειοπαρόχων αυτής ή των συνεργατών κοινοπραξίας αυτής. Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή κατάχρηση αυτών των εμπορικών σημάτων απαγορεύεται ρητά και αποτελεί παραβίαση του νόμου περί εμπορικών σημάτων, του νόμου περί πνευματικών δικαιωμάτων, άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή του νόμου περί αθέμιτου ανταγωνισμού.

3. Όροι Αποποίησης για Ιστοτόπους Τρίτων Μερών
(α) Οι σελίδες του ιστοτόπου αυτού μπορεί να περιέχουν συνδέσμους (δηλ. «
hyperlinks») προς άλλους ιστοτόπους που λειτουργούν από τρίτα μέρη και των οποίων το περιεχόμενο δεν είναι γνωστό στην Ecolab. Η Ecolab απλώς διευκολύνει την πρόσβαση σε αυτούς τους ιστοτόπους και δεν φέρει καμία ευθύνη για το οποιοδήποτε περιεχόμενό τους. Οι σύνδεσμοί μας προς ιστοτόπους τρίτων μερών απλώς προορίζονται για να διευκολύνουν την πλοήγησή σας. Δηλώσεις που εμφανίζονται σε σελίδες συνδέσμων δεν υιοθετούνται από εμάς. Διαχωρίζουμε ρητά τη θέση μας από οποιοδήποτε και όλα τα περιεχόμενα οποιασδήποτε και όλων των σελίδων των τρίτων μερών για τις οποίες υπάρχουν σύνδεσμοι στις σελίδες του ιστοτόπου μας. Συγκεκριμένα, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε παραβιάσεις νομοθετικών διατάξεων καταπάτησης δικαιωμάτων τρίτων μερών που μπορεί να υπάρχουν στις σελίδες αυτές.

(β) Για ιστοτόπους προς τους οποίους υπάρχουν σύνδεσμοι από τον ιστότοπο της Ecolab, οι ιδιοκτήτες των ιστοτόπων αυτών είναι οι μόνοι υπεύθυνοι για το περιεχόμενο αυτών των σελίδων καθώς και για οποιαδήποτε πώληση προϊόντων προσφέρεται σε αυτές και για τον χειρισμό οποιωνδήποτε παραγγελιών σχετίζονται με αυτές.
(γ) Η
Ecolab δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων, ή άλλης πνευματικής ιδιοκτησίας ή δικαιωμάτων προσωπικότητας που υπάρχει σε κάποια σελίδα στην οποία παρέχεται πρόσβαση μέσω συνδέσμου.

(δ) Σε περίπτωση εντολής ή οποιασδήποτε άλλης νόμιμης δήλωσης αναφορικά με μια συναλλαγή, συνάπτεται μια σύμβαση αποκλειστικά ανάμεσα στον χρήστη και τον ιδιοκτήτη του αντίστοιχου ιστοτόπου ή του προσφέροντα ή του ατόμου που παρουσιάζεται σε αυτόν, αλλά σε καμία περίπτωση ανάμεσα στην Ecolab και τον χρήστη. Παρακαλούμε προσέξτε τις γενικές επιχειρηματικές προϋποθέσεις του αντίστοιχου προμηθευτή στον ιστότοπο του συνδέσμου.
(ε) Οι παρόντες όροι αποποίησης ισχύουν για όλους τους συνδέσμους που εμφανίζονται σε αυτόν τον τομέα (
domain) και για το σύνολο των σελίδων στις οποίες οδηγούν οι σύνδεσμοι αυτοί.

4. Γενικοί όροι αποποίησης
Οποιαδήποτε ευθύνη της
Ecolab για βλάβες που προκύπτουν από τη χρήση του παρόντος ιστοτόπου – ανεξάρτητα από τη νόμιμη αιτία, περιλαμβανομένης και αδικοπραξίας – περιορίζεται σε βλάβες που έχουν προκληθεί από σκόπιμη ή βαριά αμέλεια. Στο βαθμό που υπάρχει υποχρεωτική ευθύνη της Ecolab ως αποτέλεσμα παραβίασης ουσιαστικών συμβατικών καθηκόντων, το συνολικό ποσό οποιασδήποτε αξίωσης για βλάβες περιορίζεται στις αναμενόμενες βλάβες. Αυτό δεν θα επηρεάσει την ευθύνη της Ecolab σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί Ευθύνης λόγω Προϊόντος ή σύμφωνα με οποιεσδήποτε εγγυήσεις δοθούν. Οι περιορισμοί ευθύνης που αναφέρθηκαν παραπάνω δεν ισχύουν επίσης σε περίπτωση κινδύνου για τη ζωή, σωματικού τραυματισμού ή βλάβης στην υγεία κάποιου ατόμου.
Η
Ecolab καταβάλλει μεγάλες προσπάθειες για να προστατεύσει τους ιστοτόπους της Ecolab από ιούς, ωστόσο, δεν είμαστε σε θέση να εγγυηθούμε οποιαδήποτε απουσία ιών. Για το λόγο αυτό, συνιστούμε να υπάρχει πρόβλεψη για κατάλληλη προστασία από ιούς (π.χ. με τη χρήση ανιχνευτών ιών) πριν από την λήψη εγγράφων και δεδομένων.
Η
Ecolab δεν εγγυάται κανένα δικαίωμα από σφάλματα ή λάθη των υπηρεσιών που προσφέρονται στον ιστότοπο της Ecolab ούτε τη διαθεσιμότητά τους.

5. Προβλέψεις και Δηλώσεις Ενδιαφέροντος
Οι δηλώσεις προοπτικών για αυτόν τον Διαδικτυακό ιστότοπο έχουν γίνει σύμφωνα με όσα γνωρίζουμε και πιστεύουμε. Ωστόσο, τα αποτελέσματα που έχουν ουσιαστικά επιτευχθεί από την
Ecolab μπορεί να διαφέρουν σημαντικά από αυτές τις δηλώσεις προοπτικών, επειδή εξαρτώνται από μια ολόκληρη ομάδα παραγόντων ανταγωνιστικής και μακρο-οικονομικής φύσης που σε κάποιες περιπτώσεις είναι εκτός του ελέγχου της Ecolab. Με την επιφύλαξη οποιωνδήποτε νόμιμων υποχρεώσεων για την τροποποίηση δηλώσεων προοπτικών, η Ecolab δεν έχει καμία πρόθεση να ενημερώνει συνεχώς όλες τις δηλώσεις προοπτικών που περιέχονται στον παρόντα ιστότοπο.

6. Προϊόντα Ecolab
Τα προϊόντα που παρουσιάζονται σε αυτόν τον Διαδικτυακό ιστότοπο είναι παραδείγματα των προϊόντων που διατίθενται από εταιρείες του Ομίλου
Ecolab παγκοσμίως. Η Ecolab δεν εγγυάται ότι ένα προϊόν που παρουσιάζεται είναι επίσης διαθέσιμο στη χώρα σας. Για τη λίστα όλων των προϊόντων Ecolab που είναι διαθέσιμα στη χώρας σας, παρακαλούμε μεταβείτε στην αρχική σελίδα της Ecolab για τη χώρα σας.

7. Διάφορα
Αυτοί οι Γενικοί Όροι Χρήσης διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας χωρίς αναφορά στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τις Συμβάσεις Διεθνής Πώλησης Εμπορευμάτων, η εφαρμογή της οποίας Σύμβασης σε αυτούς τους Γενικούς Όρους Χρήσης εξαιρείται ρητά με το παρόν. Στο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, τόπος εκδίκασης όλων των διαφορών που σχετίζονται με τον παρόντα ιστότοπο ορίζεται τρέχουσα Έδρα της Ecolab A.E.B.E. Εάν κάποια διάταξη αυτών των Γενικών Όρων Χρήσης είναι ή καταστεί άκυρη, αυτό δεν θα επηρεάσει την εγκυρότητα των υπολοίπων διατάξεων.

Back to Top