Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Η εταιρική υπευθυνότητα αποτελεί θεμελιώδης σκοπό της Ecolab . Συμβάλουμε στο να γίνει ο κόσμος πιο καθαρός ,πιο υγιής και πιο ασφαλής , προστατεύοντας τους ανθρώπους και τους ζωτικούς πόρους  

Back to Top