Καλλυντικά και Προϊόντα Προσωπικής Υγιεινής

Η βιομηχανία καλλυντικών και καλλωπιστικών ειδών, έχει ποικίλες  ανάγκες για καθαρισμούς, λόγω του σύνθετου φάσματος πρώτων υλών οι οποίες χρησιμοποιούνται στα σύγχρονα καταναλωτικά προϊόντα. Η Ecolab  προσφέρει μια γκάμα προϊόντων για κλειστά κυκλώματα CIP, για ανοικτές επιφάνειες και βοηθητικά προϊόντα και διαδικασίες που θα βελτιστοποιήσουν τις διαδικασίες καθαρισμού ως προς την αποτελεσματικότητα και τα οικονομικά οφέλη. Τα παραπάνω προϊόντα υποστηρίζονται με την εκπαίδευση του προσωπικού σας στις μεθοδολογίες καθαρισμού, τον έλεγχο και διάγνωση των CIP, στα προηγμένα προγράμματα καθαρισμού και στην αντιμετώπιση προβλημάτων.

Οι πελάτες μας επωφελούνται από: 

  • Εξειδίκευση στις διαδικασίες καθαρισμού που απαιτούνται στις βιομηχανίες καλλυντικών 
  • Εξειδικευμένη γνώση στην απομάκρυνση των εξαιρετικά δύσκολων ρύπων.
  • Εργαστηριακές δοκιμές για καθαρισμό των εξειδικευμένων συνθέσεών σας  για το καλύτερο δυνατό πρόγραμμα καθαρισμού.  
  • Εκπαίδευση στην μεθοδολογία και τις τεχνικές υγιεινής

  • Προγράμματα καθαρισμού σχεδιασμένα βάσει προτύπων 

  • Λιγότερο χρόνο εκτός παραγωγής
Back to Top