Παραγωγή Χημικών Προϊόντων

Η εξειδικευμένη χημική βιομηχανία έχει ένα ευρύ φάσμα αναγκών καθαρισμού, λόγω των σύνθετων πρώτων υλών, που χρησιμοποιούνται στη σύγχρονη παραγωγική διαδικασία. Η Ecolab προσφέρει μια ποικιλία λύσεων καθαρισμού, προϊόντων και διαδικασιών που θα βοηθήσουν στη βελτιστοποίηση της καθαριστικής διαδικασίας σε σχέση με την αποδοτικότητα και τα οικονομικά οφέλη. Η Ecolab έχει σαφή εικόνα των μεταβαλλόμενων οικονομικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει αυτή η βιομηχανία.  Αυτό μας βοήθησε να αναπτύξουμε την τεχνογνωσία μας και να συνεισφέρουμε να στραφούν οι πελάτες μας  από την χρήση διαλυτών σε υδατικά διαλύματα. Η Ecolab παρέχει συγκεκριμένες προτάσεις υγιεινής για εφαρμογή σε ειδικές διαδικασίες παραγωγής.

  • Εμπειρία στην αντικατάσταση καθαρισμού με διαλύτες με οικολογικά ορθές εναλλακτικές λύσεις
  •  Καθαρισμός των εκδόχων όπως  πολυακριλικά και  τροποποιημένοι υδατάνθρακες όπως επίσης έλαια  και  ουσίες απομάκρυνσης οσμών.
  • Εργαστηριακές  δοκιμές  καθαρισμού στα δικά σας συγκεκριμένα σκευάσματα για την παροχή του καλύτερου πλάνου καθαρισμού.
  •  Εξειδίκευση στη γνώση της βιομηχανίας  για παροχή βέλτιστων καθαριστικών διαδικασιών,  έλεγχο CIP και αντιμετώπιση προβλημάτων. 
  •  Εκπαίδευση στη μεθοδολογία και τις τεχνικές υγιεινής
Back to Top