Τυρί

Όλα τα είδη τυριών, από τα μαλακά, στα ημίσκληρα και τα σκληρά, έχουν ένα κοινό στοιχείο μεταξύ τους: οι γραμμές παραγωγής τους, προκειμένου να έχουν αλλά και να διατηρούν την υψηλότερη δυνατή ποιότητα, προυποθέτουν την επίτευξη εξαιρετικά υψηλού επιπέδου υγιεινής.

Από τις δεξαμενές σε όλη τη διάρκεια ζύμωσης, ο έλεγχος της βακτηριακής ανάπτυξης βασίζεται αποκλειστικά στην αποτελεσματική απολύμανση μετά τον καθαρισμό και πριν την έναρξη της παραγωγής, αλλά και τα βήματα που ακολουθούν στηρίζονται εξίσου στην αποτελεσματική εκτέλεση των εξατομικευμένων προγραμμάτων υγιεινής.

Για αυτό η συνεργασία με την Ecolab σημαίνει:

Τεκμηριωμένα στην πράξη προγράμματα που εφαρμόζονται ανά τον κόσμο. Μια δύναμη υποστήριξης που αποδίδει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου σε κάθε εργοστάσιο.

  • Μια γκάμα από καινοτόμες ιδέες οι οποίες προσφέρουν επιπρόσθετη αξία και μετρήσιμα οφέλη
  • Την αδιαμφισβήτητα πιο εκτενή γνώση στην βιομηχανία

     

    Back to Top