Βιομηχανίες Παραγωγής & Συσκευασίας Χυμών

Η αυξανόμενη διαφοροποίηση των χυμών που παράγονται από συμπυκνωμένα ή φρέσκα φρούτα, απαιτεί ευελιξία αλλά και το υψηλότερο επίπεδο λειτουργικής απόδοσης. Τα προϊόντα αυτά είναι σε μεγάλο βαθμό εποχιακά,  οπότε  η ταχύτητα εξυπηρέτησης της αγοράς  και ένα κανάλι διανομής με πλήρη παρακαταθήκη είναι τα κλειδιά για την επιτυχία των εργοστασίων παραγωγής χυμών. ΄Εχοντας Ένα συνεργάτη στην υγιεινή, που μπορεί να σας υποστηρίξει στη διαδικασία αυτή, αποτελεί ένα ακόμη κρίσιμο παράγοντα για την επιτυχία.

Για να ανταποκριθούμε σε αυτές τις σημαντικές απαιτήσεις, αναπτύξαμε προσαρμοσμένα προγράμματα που επικεντρώνονται σε καίριας σημασίας παράγοντες, στην παραγωγική διαδικασία. Τα προγράμματά μας ανταποκρίνονται στις πιεστικές απαιτήσεις υγιεινής στα CIP και τις γεμιστικές, τις αυτόματες και ημιαυτόματες  ασηπτικές και μη γραμμές , με μια ευρεία γκάμα από λιπαντικά υγρής και ξηρής λίπανσης ταινιοδρόμων σχεδιασμένα για διαφορετικούς τύπους συσκευασίας, λύσεις υγιεινής πλυντηρίων "tunnel" και ένα πλούτο από άλλες σημαντικές εφαρμογές. Η Ecolab επίσης δημιουργεί  μοναδικές λύσεις που ανταποκρίνονται σε λειτουργικά θέματα όπως διαχείριση νερού και ενέργειας, χρήση και αποθήκευση χημικών και διαχείριση αποβλήτων.  Η συνεργασία με την Ecolab σημαίνει:

  • Τεκμηριωμένα στην πράξη προγράμματα που διανέμονται και εφαρμόζονται ανά τον κόσμο

  • Μια δυναμική  ομάδα υποστήριξης που αποδίδει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου σε κάθε εγκατάσταση

  • Μια γκάμα από καινοτόμες ιδέες οι οποίες προσφέρουν  χειροπιαστή αξία και αποτελέσματα.

  • Την αδιαμφισβήτητα πιο ολοκληρωμένη γνώση στη βιομηχανία

Back to Top