Οινοποιίες

Όπως σε όλες τις βιομηχανίες ποτών, έτσι και στην οινολογία, η υγιεινή παραμένει πρωταρχικής σημασίας. Οι οινοπαραγωγοί ανά τον κόσμο, ενδιαφέρονται για το άρωμα, την ποιότητα, την φήμη τους και φυσικά την υγιεινή του καταναλωτή. Ολοένα και περισσότερο φιλικές προς το περιβάλλον μέθοδοι παραγωγής διαφοροποιούν τις ετικέτες ποιότητας από τους ανταγωνιστές και επηρεάζουν την επιλογή του καταναλωτή.

Γνωρίζοντας την πιθανή αρνητική επίδραση της χλωρίνης στο κρασί, η Ecolab έχει αναπτύξει μια ολοκληρωμένη ιδέα διασφάλισης της υγιεινής και της ποιότητας στην παρασκευή κρασιού χωρίς να χρειαστεί η επαναφορά στη χλωρίνη.

Η συνεργασία με την Ecolab συνεπάγεται εξατομικευμένες λύσεις που συνοδεύουν τις διαδικασίες παραγωγής κρασιού από το σταφύλι στο ποτήρι, προσφέροντας λύσεις για κάθε λειτουργία:

  •  Γκάμα προϊόντων χωρίς χλωρίνη

  •  Επαγγελματικό εξοπλισμό καθαρισμού και απολύμανσης

  •  Εργαλεία αξιολόγησης και ασφάλειας 

  •  Ειδική συμβουλευτική υπηρεσία για βέλτιστα επίπεδα υγιεινής

Back to Top