Αποξηραμένα Τρόφιμα & Προϊόντα Αρτοποιίας

Η διατήρηση ιδανικών επιπέδων υγιεινής σε "ξηρές" περιοχές, αποτελεί πραγματική πρόκληση . Κλειστοί παραγωγικοί κύκλοι και παραγωγικές περιοχές ευαίσθητες στην υγρασία,  συχνά εμποδίζουν τον καθαρισμό. Ακόμα και έτσι, ο καθαρισμός είναι απαραίτητος εφόσον  η υγρασία που δημιουργείται κατά τη διάρκεια παραγωγής, μπορεί να προκαλέσει  την ανάπτυξη μούχλας σε κλειστά συστήματα.  Για το λόγο αυτό, ο καθαρισμός και απολύμανση του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται σε ευαίσθητες περιοχές παραγωγής απαιτούν τη χρήση εξειδικευμένων υλικών και τεχνολογιών αντί της υγρής χημείας. Επιπλέον, οι κατασκευαστές αποξειραμένων και ψημένων αγαθών, απαιτείται να διατηρούν υψηλά τα δεδομένα της υγιεινής και της εμφάνισης των κιβωτίων και των συσκευασιών που προορίζονται για τη μεταφορά των προϊόντων μεταξύ εργοστασίου και  πώλησης.

Η Ecolab παρέχει στην βιομηχανία ξηρών και ψημένων προϊόντων ασφαλείς και αποδοτικές λύσεις καθαρισμού. Οι καινοτόμες λύσεις μας για την υγιεινής εργοστασίου, συνδέονται άμεσα με τις έννοιες υγιεινής προσωπικού και  πλυντηρίων «τούνελ». Οι τεχνολογίες μας,  ξηρού καθαρισμού προσφέρουν  εξατομικευμένες λύσεις για ακόμα πιο δύσκολες καταστάσεις . Το αποτέλεσμα είναι : 

  •  Ένας συνδυασμός αποδεδειγμένης τεχνολογίας, εφαρμοσμένης χημείας και τεχνογνωσίας
  • Καινοτόμες λύσεις ξηρού καθαρισμού
  • Βιομηχανικές λύσεις, προορισμένες ακόμα και για τους πιο μικρούς φούρνους ή μαγαζιά   
  • Εξειδικευμένες τεχνολογίες και διαδικασίες καθαρισμού για θερμές επιφάνειες

 

Back to Top