Επεξεργασία Φρούτων & Λαχανικών

Κατά τη διάρκεια της μεταποίησης, τα ευπαθή φρούτα και λαχανικά υπόκεινται στον κίνδυνο από επιμόλυνση και παθογόνους μικροοργανισμούς. Αυτοί οι κίνδυνοι ανησυχούν το κοινό, και αν κάτι πάει στραβά γρήγορα δημοσιοποιείται. Η προστασία των φρεσκοκομμένων, περαιτέρω επεξεργασμένων φρούτων και λαχανικών από μικροβιακή επιμόλυνση, είναι ύψιστης σημασίας

Επιπλέον οι εποχιακές αιχμές, απαιτούν αξιόπιστο εξοπλισμό για να διασφαλίζουν τη συνεχή ροή της διαδικασίας. Η φθορά του εξοπλισμού μεταποίησης από καθαλετώσεις και διάβρωση έχει σαν συνέπεια την μειωμένη παραγωγικότητα και σημαντικές οικονομικές επίπτωσεις.

Το τμήμα ΄Ερευνας και Ανάπτυξης της Ecolab έχει εστιάσει και επενδύσει της στη μεταποίηση φρούτων και λαχανικών και έχει αναπτύξει αποτελεσματικές λύσεις υγιεινής που διασφαλίζουν τις διαδικασίες. Αυτές οι εξελίξεις αφορούν την επεξεργασία των συστημάτων νερού μεταφοράς και εμβάπτισης, ελέγχου υγιεινής και ένα μοναδικό σύστημα διαχείρισης που εντοπίζει και ελέγχει όλες τις παρεμβάσεις υγιεινής στην εγκατάσταση ή σε όλη την εταιρεία. Αυτές οι εξελίξεις καταλήγουν σε :

  • Βελτιωμένα τρόφιμα και ασφάλεια εργαζομένων
  • Περιβαλλοντικά και οικολογικά υπεύθυνες λύσεις
  • Αυξημένη διάρκεια ζωής προϊόντος και μείωση φθορών
  • Μείωση στη χρήση νερού και ενέργειας
Back to Top