Επεξεργασία & Συσκευασία Ιχθυρών

Το ψάρι είναι ένα πολυποίκιλο πρωτεϊνικό προϊόν που απαιτεί ειδική γνώση και πολλαπλές φάσης διαδικασιών, πολλές από τις οποίες είναι ακόμη χειρονακτικές. Το παραγωγικό περιβάλλον είναι ισότιμα διαμοιρασμένο – ιχθυοκαλλιέργειες στη θάλασσα, μικρές φάρμες ψαριών που παράγουν συγκεκριμένα προϊόντα ή εγκαταστάσεις με σύνθετες υποδομές ίασης και επεξεργασίας. Όμως η παραγωγική διαδικασία απαιτεί επιτήρηση γιατί κρύβει πολλούς κινδύνους. Συνεπώς η διαφύλαξη  της ακεραιότητας του προϊόντος είναι  μια από τις πιο σημαντικές ευθύνες όσο αφορά πρωτογενή ή δευτερογενή επεξεργασία είτε χώρους υψηλού ή χαμηλού κινδύνου, η υγιεινή είναι ο πιο αποφασιστικός παράγοντας για την ασφάλεια. 

Το πρόγραμμα διαχείρισης υγιεινής ψαριών και θαλασσινών της  Ecolab σας υποστηρίζει με τον προσδιορισμό της κατάλληλης διαδικασίας υγιεινής  για αυτή τη σύνθετη παραγωγική αλυσίδα. Είτε στη θάλασσα ή στις εγκαταστάσεις τα καινοτόμα προγράμματα μας εξασφαλίζουν:

  • Βελτιωμένα τρόφιμα και  ασφάλεια των εργαζομένων

  • Περιβαλλοντικά και οικολογικά υπεύθυνες λύσεις

  • Αυξημένη διάρκεια ζωής και μειωμένα ποσοστά καταστροφής

  • Μείωση στην εξάρτηση από τα πρόσθετα νερού

Back to Top