Επεξεργασία & Συσκευασία Κρεάτων - Πουλερικών

Οι απαιτήσεις του καταναλωτή για ποιότητα, ασφάλεια και αυξημένες νομοθετικές παρεμβάσεις, συνεχίζουν να αποτελούν πρόκληση για την βιομηχανία πρωτεϊνών. Οι μεταποιητές κρέατος, πουλερικών και συσκευαστές έρχονται αντιμέτωποι με ένα μεγάλο αριθμό κρίσιμων διαδικασιών και είναι απαραίτητο ένα καθεστώς ελέγχου από την άφιξη των ζώων στη τελική συσκευασία του προϊόντος.  Η προστασία της ακεραιότητας του προϊόντος είναι επομένως πρωταρχικής σημασίας και είτε πρόκειται για πρωταρχική ή δευτερεύουσα  επεξεργασία, είτε πρόκειται για χαμηλής ή υψηλής φροντίδας διαδικασία, η υγιεινή παραμένει ο πιο αποφασιστικός παράγοντας.

Η Ecolab έχει δεσμευτεί στις βιομηχανίες κρέατος και πουλερικών, στην παροχή προγραμμάτων ολοκληρωμένης και αποτελεσματικής υγιεινής. Παρέχει εξατομικευμένα προγράμματα  που περιλαμβάνουν την αναγνώριση των κενών στην Υγιεινή, την Υγιεινή προσωπικού και τον έλεγχο πρόσβασης, καινοτόμο εξοπλισμό και χημικά υγιεινής ανοιχτών επιφανειών και τα ειδικά προϊόντα επεξεργασίας επιφανειών σε επαφή με τρόφιμα, τον έλεγχο του καθαριστικού αποτελέσματος και ένα μοναδικό σύστημα διαχείρισης που εντοπίζει και αναφέρει όλες τις παρεμβάσεις υγιεινής σε μια εγκατάσταση ή σε όλη την εταιρεία. Οι πελάτες μας επωφελούνται από:

  • Την  πιο ολοκληρωμένη γκάμα διαθέσιμων  προϊόντων καθαρισμού και απολύμανσης
  • Μια εξειδικευμένη δύναμη υποστήριξης ασύγκριτη στην αγορά

  • Καινοτόμες και μετρήσιμες λύσεις για όλους τους τομείς επεξεργασίας τροφίμων

  • Προσαρμοσμένα Καθεστώτα Διαχείρισης και διαδικασιών

Back to Top