Μικρές Επιχειρήσεις Επεξεργασίας Τροφίμων

  • Ο επαγγελματικός καθαρισμός και η απολύμανση  είναι το κλειδί στην ασφάλεια των τροφίμων και κατά συνέπεια την υγεία του καταναλωτή.  Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, σε μικρές και μεσαίου μεγέθους εταιρείες μεταποίησης  τρόφιμων.  Η Ecolab δεσμεύεται να υποστηρίξει τους επαγγελματίες μεταπωλητές, με  εξατομικευμένες λύσεις υγιεινής, με στόχο την παροχή επαγγελματικών προϊόντων και λύσεων υγιεινής  σε ένα κομμάτι της βιομηχανίας τροφίμων, το οποίο έχει ανάγκη από μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση.

    Κατανοώντας τη σημασία διατήρησης των υψηλών δεδομένων καθαρότητας, ακόμα και στις πιο μικρές εγκαταστάσεις μεταποίησης, η Ecolab έχει αναπτύξει μια ολοκληρωμένη αντίληψη που θα σας  βοηθήσει να παρέχετε στους πελάτες σας μέσω της εξειδίκευσης, προϊόντα και υπηρεσίες απαραίτητα για τη δημιουργία μιας αποδοτικής και κερδοφόρας επιχείρησης.  Η συνεργασία με την Ecolab σημαίνει

  •   Προϊόντα υψηλής απόδοσης

  • Ασφαλή συστήματα διανομής

  • Ολοκληρωμένη εκπαίδευση του προσωπικού

  •  Αποκλειστική εξυπηρέτηση

Back to Top