Παραγωγή Γάλακτος

Οι γαλακτοπαραγωγοί παράγουν ένα από τα πιο σημαντικά, πρώτης ανάγκης προϊόντα στον κόσμο — το Γάλα. Η ποιότητα και η υγιεινή του γάλακτος και των προϊόντων που παράγονται από το γάλα, συνδέονται άμεσα με την ποιότητα των μαστών  και την υγιεινή του περιβάλλοντος χώρου. Σωστές πρακτικές υγιεινής βελτιώνουν την ποιότητα και την αξία του προϊόντος και προσδιορίζουν κατά κύριο λόγο την αποτυχία ή επιτυχία της μονάδας.

Το εκτενές πρόγραμμα φροντίδας των μαστών της Ecolab ολοκληρώνεται με τη φροντίδα των χηλών, τα προγράμματα καθαρισμού του εξοπλισμού αρμέγματος και προγράμματα Βιο ασφάλειας που βοηθούν στην προστασία της υγιείας των ζώων. Αυτά τα προγράμματα βοηθούν τους γαλακτοπαραγωγούς να:

  • Επηρεάζουν θετικά την απόδοση, την ποιότητα και την τιμή του γάλακτος
  • Βελτιώνουν τα κέρδη της φάρμας
  • Μειώνουν τις μολύνσεις στα κοπάδια
  • Διατηρούν υψηλά επίπεδα ευημερίας στα ζώα
Back to Top