Παρασκευή & Συσκευασία Έτοιμων Φαγητών

Η βιομηχανία έτοιμων φαγητών αποτελεί ένα σύνθετο παραγωγικό περιβάλλον, το οποίο ενσωματώνει αυτόματες και χειρωνακτικές διαδικασίες συνδυάζοντας μια ευρεία γκάμα συστατικών διαφορετικής ευπάθειας με ποικίλη προέλευση. Αυτή η πολυπλοκότητα, οι συχνές αλλαγές γραμμών και η παραγωγή πολλαπλών τελικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται τον ίδιο εξοπλισμό επιφέρει σημαντικό κίνδυνο επιμόλυνσης από τις γεύσεις, τα χρώματα, τα αλλεργιογόνα και τους μικροοργανισμούς.

Οι αυστηροί έλεγχοι και οι κατάλληλες πρακτικές διαδικασίες είναι κρίσιμης σημασίας για τη εξασφάλιση της προκαθορισμένης ποιότητας και των προτύπων ασφάλειας των τροφίμων και αποτρέπουν τις επιμολύνσεις. Κάθε παραβίαση αυτών των προτύπων μπορεί να επιφέρει δαπανηρές επιπτώσεις από ένα συμβιβασμό στη διάρκεια ζωής μέχρι την πλήρη ανάκληση του προϊόντος και ζημιά στην εικόνα της μάρκας.

Η Ecolab παρέχει στη βιομηχανία τροφίμων εξατομικευμένα προγράμματα, από την αναγνώριση των κενών "σφαλμάτων" υγιεινής μέσω προϊόντων και συστημάτων προσωπικής υγιεινής, Υγιεινής ανοιχτών επιφανειών, επιφανειών σε επαφή με τρόφιμα και τον Έλεγχο Υγιεινής, μέχρι ένα μοναδικό σύστημα διαχείρισης υγιεινής το οποίο εντοπίζει όλες τις παρεμβάσεις Υγιεινής εντός ενός ενιαίου μηχανισμού ή σε ολόκληρη την εταιρεία.

Η Ecolab υποστηρίζει την συμμόρφοση στα απαραίτητα πρότυπα. Οι πελάτες μας επωφελούνται από:

  • Την πιο ολοκληρωμένη γκάμα καθαριστικών και απολυμαντικών προϊόντων
  • ΄Ενα απαράμιλλο εξειδικευμένο προσωπικό υπηρεσιών στην αγορά
  • Καινοτόμες και επικερδείς λύσεις σε όλους τους τομείς επεξεργασίας τροφίμων
  • Προσαρμοσμένη Διαχείριση και τυπικές διαδικασίες
Back to Top