Κατασκευαστές Βιομηχανικού Εξοπλισμού

Κατασκευαστές Βιομηχανικού Εξοπλισμού

Για τη βιομηχανία Τροφίμων & Ποτών

Σαν κατασκευαστής εξοπλισμού, έχετε την ευθύνη να παρέχετε στους πελάτες σας τις καλύτερες δυνατές συμβουλές με σεβασμό στον αποτελεσματικό καθαρισμό και την απολύμανση του εξοπλισμού που έχουν στην κατοχή τους. Η βέλτιστη και συνεχής απόδοση του εξοπλισμού σας, εξαρτάται άμεσα από τον τελικό σχεδιασμό και την έγκυρη καθαριστική διαδικασία. Ο υγειονομικός σχεδιασμός, η συμβατότητα με τα απολυμαντικά και η γενικότερη δυνατότητα καθαρισμού του εξοπλισμού, είναι σημεία κλειδιά τα οποία τελικά θα προσδιορίσουν το επίπεδο αποδοχής και ικανοποίησης του πελάτη.

Η συνεργασία με διεθνείς κατασκευαστές και εμπειρογνώμονες, αποτελεί σημείο κλειδί για την Ecolab στο σχεδιασμό και την υλοποίηση επιτυχημένων προγραμμάτων καθαρισμού.

Η Ecolab ασχολείται ενεργά με τους OEM ανά τον κόσμο, παρέχοντας υποστήριξη και συμβουλευτικές υπηρεσίες με σεβασμό στα κριτήρια σχεδιασμού και στη συμβατότητα με τα χημικά και την κατάλληλη χρήση αυτών. Παραδίδουμε αυτοματοποιημένα συστήματα για δοσολογία, διανομή και αποθήκευση χημικών, για την ολοκλήρωση του συστήματος μεταποίησης, και επιπλέον μπορούμε να σχεδιάσουμε συγκεκριμένες διαδικασίες υγιεινής για την υποστήριξη του καθαρισμού και της απολύμανσης συγκεκριμένων εξαρτημάτων του εξοπλισμού. Η συνεργασία με την Ecolab προσφέρει χειροπιαστά και μακροπρόθεσμα οφέλη τόσο για τον κατασκευαστή του εξοπλισμού, όσο και για τον τελικό πελάτη:

  • Εργαστήρια της Ecolab για μηχανολογικές εφαρμογές και για δοκιμές συμβατότητας υλικών
  • Παγκόσμιο πεδίο υπηρεσιών και εξειδικευμένο προσωπικό υποστήριξης
  • Η καλύτερη ομάδα R&D και οι καλύτερες εγκαταστάσεις στην κατηγορία
  • Εξοικείωση με τις διαδικασίες με εμπειρία 80 ετών και άνω.
Back to Top