Δημόσιες Υπηρεσίες & Εκπαίδευση

Στην Ecolab αναγνωρίζουμε τις πολλαπλές προκλήσεις της διαχείρισης καθαρισμού των εγκαταστάσεων στα Δημόσια Κτίρια και στα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Γνωρίζουμε ότι πρέπει να παρέχετε και να συντηρείτε ένα ασφαλές και καθαρό περιβάλλον για τα παιδιά, τους φοιτητές και τους εργαζόμενους, συνδυάζοντας  τυχόν οικονομικούς και νομοθετικούς περιορισμούς.  Τα περιβαλλοντικά θέματα έχουν επίσης, μεγάλη σημασία στην διαδικασία  λήψης των αποφάσεων σας, καθώς λειτουργείτε και σαν παράδειγμα προς το κοινό.

Το πρόγραμμα μας 360ο Προστασία Καθαριότητας, καλύπτει με ολοκληρωμένο τρόπο,  τις καθημερινές σας ανάγκες σας, ώστε να διατηρείτε τις εγκαταστάσεις σας καθαρές & ασφαλείς  με αποτελεσματικό τρόπο. Τα προϊόντα μας, τα συστήματα, η εκπαίδευση του προσωπικού σας και η εξυπηρέτηση που παρέχουμε, σας βοηθούν να πετυχαίνετε με ασφάλεια το επιθυμητό επίπεδο υγιεινής, προστατεύοντας ταυτόχρονα τους εργαζόμενους σας. Το πρόγραμμα 360ο Προστασίας, σας βοηθά για να:

  • Διευκολύνετε την σωστή χρήση και εφαρμογή των προϊόντων καθαρισμού & απολύμανσης,  χρησιμοποιώντας εκπαιδευτικό υλικό και πλάνα υγιεινής της ECOLAB
     
  • Εξασφαλίσετε το πιο συμφέρον κόστος χρήσης της αγοράς, ενώ ταυτόχρονα περιορίζετε τα απορρίμματα με την χρήση υπέρ-συμπυκνωμένων προϊόντων, ενισχύοντας έτσι την eco-friendly ταυτότητα για τις εγκαταστάσεών σας.
     
  • Αυξήσετε την παραγωγικότητα του προσωπικού σας με εξοπλισμό καθαρισμού που έχει προσαρμοστεί στις δικές σας ανάγκες
     
  • Μεγιστοποιήσετε τα κίνητρα του προσωπικού σας, παρέχοντας εργαλεία που διευκολύνουν την χρήση των χημικών προϊόντων και του εξοπλισμού

 

Back to Top