Δημόσιες Υπηρεσίες & Εκπαίδευση

Στην Ecolab αναγνωρίζουμε τις πολλαπλές προκλήσεις της διαχείρισης των εγκαταστάσεων στα Δημόσια Κτίρια και στα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Γνωρίζουμε ότι πρέπει να παρέχετε και να συντηρείτε ένα ασφαλές και καθαρό περιβάλλον για τα παιδιά, τους φοιτητές και τους εργαζόμενους, συνδυάζοντας  τυχόν οικονομικούς και νομοθετικούς περιορισμούς.  Τα περιβαλλοντικά θέματα έχουν επίσης, μεγάλη σημασία στην διαδικασία  λήψης των αποφάσεων σας, καθώς λειτουργείτε και σαν παράδειγμα για την κοινότητα.

Το πρόγραμμα μας 360ο Προστασίας, καλύπτει με ολοκληρωμένο τρόπο,  τις καθημερινές σας ανάγκες σας, ώστε να διατηρείτε τις εγκαταστάσεις σας καθαρές & ασφαλείς  με αποτελεσματικό τρόπο. Τα προϊόντα μας, τα συστήματα, η εκπαίδευση και η εξυπηρέτηση που παρέχουμε, σας βοηθούν να πετυχαίνετε με ασφάλεια το επιθυμητό επίπεδο υγιεινής, προστατεύοντας ταυτόχρονα τους εργαζόμενους. Το πρόγραμμα 360ο Προστασίας, σας βοηθά για να:

  • Αυξήσετε την παραγωγικότητα με εξοπλισμό καθαρισμού που έχει προσαρμοστεί στις δικές σας ανάγκες

  • Μεγιστοποιήσετε τα κίνητρα του προσωπικού σας, παρέχοντας εργαλεία που διευκολύνουν την χρήση των χημικών προϊόντων και του εξοπλισμού

  • Διευκολύνετε την σωστή χρήση και εφαρμογή,  χρησιμοποιώντας εκπαιδευτικό υλικό και πλάνα υγιεινής

  • Εξασφαλίσετε το πιο συμφέρον κόστος- στην – χρήση, ενώ ταυτόχρονα περιορίζετε τα απορρίμματα με την χρήση υπέρ-συμπυκνωμένων προϊόντων.

Εφαρμόσετε συστήματα που μειώνουν τον κίνδυνο μολυσματικών νόσων από τα τρόφιμα.

  •  

 

Back to Top