Τομέας Υγείας
doctor and nurses

Τομέας Υγείας

Η μεγαλύτερη πρόκληση στον τομέα υγείας σήμερα είναι η διατήρηση της ισορροπίας μεταξύ του κόστους και της παροχής όσο το δυνατόν καλύτερων υπηρεσιών υγείας. Ο στόχος μας στο τμήμα υγείας της Ecolab είναι να επιτύχουμε, δια μέσου των προϊόντων μας, την απόλυτη ισορροπία σε κάθε κλινική εφαρμογή.

Σας βοηθούμε να προστατεύσετε το νοσοκομειακό περιβάλλον από παθογόνους μικροοργανισμούς που μπορούν να προκαλέσουν λοιμώξεις, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ασφάλεια του ασθενούς και του προσωπικού , την ακεραιότητα των εργαλείων και του εξοπλισμού και την μέγιστη οικονομία για την υπηρεσία σας.

Σας βοηθούμε

  • να περιορίσετε τις ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις,

  • να βελτιστοποιήσετε διαδικασίες και τα αποτελέσματά τους,

  • στην εκπαίδευση και την επιμόρφωση του προσωπικού και

  • στην αποτελεσματικότερη εκμετάλλευση των πόρων σας.

 

Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

  • Υγιεινή των χεριών και του δέρματος,

  • Επεξεργασία εργαλείων και οργάνων,

  • Απολύμανση επιφανειών,

  • Συστήματα δοσομέτρησης

Back to Top