Κλάδοι που Εξυπηρετούμε

Οι 25.000 συνεργάτες πωλήσεων και υπηρεσιών της Ecolab αποτελούν το μεγαλύτερο και καλύτερα εκπαιδευμένο δυναμικό άμεσων πωλήσεων και εξυπηρέτησης του κλάδου. Κάθε μέρα, στέλνουμε τους ειδικούς μας σε τοποθεσίες πελατών σε όλο τον κόσμο - εστιατόρια, ξενοδοχεία, νοσοκομεία, εργοστάσια, διυλιστήρια και άλλες επιχειρήσεις σε πάνω από 40 κλάδους και σε περισσότερες από 170 χώρες. 

Στόχος μας είναι να είμαστε ο Πιο Πολύτιμος Συνεργάτης Σας

Οι πάνω από 27.000 συνεργάτες πωλήσεων και υπηρεσιών της Ecolab αποτελούν ο μεγαλύτερο και καλύτερα εκπαιδευμέ&nuοδυναμικό άμεσων πωλήσεων και εξυπηρέτησηςτου κλάδου. Κάθε μέρα, στέλνουμε τους ειδικούς μας σε τοποθεσίες πελατών σε όλο τον κόσμο σε επιχειρήσεις σε πάνω από 40 κλάδους.

Στις εγκαταστάσεις των πελατών, οι ομάδες εξυπηρέτησής μας παρακολουθούν συστήματα και τεχνολογίες για τη συλλογή δεδομένων και διασφαλίζουν ότι λειτουργούν σωστά, μοιράζονται βέλτιστες πρακτικές, παρέχουν εκπαίδευση, προάγουν την ασφάλεια, επιλύουν προβλήματα και βοηθούν τους πελάτες να συνειδητοποιήσουν τα πλήρη οφέλη των τεχνολογιών και των προγραμμάτων μας. Κάθε επίσκεψη παρέχει μια βαθύτερη κατανόηση όσον αφορά τις λειτουργίες των πελατών, που αποτελεί τη βάση για πρακτικές προτάσεις για τη βελτίωση της ικανοποίησης επισκεπτών και εργαζομένων, τη διατήρηση της ασφάλειας των τροφίμων, την αύξηση της λειτουργικής αποδοτικότητας, την επίτευξη στόχων βιωσιμότητας, την ενίσχυση της ασφάλειας και την προστασία της φήμης του εμπορικού σήματος.