Οροι χρήσης

© 2021 Ecolab USA Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Ecolab USA Inc.
1 Ecolab Place, St. Paul, MN 55102-2233

Περιεχόμενο Ecolab

Η Ecolab USA Inc. διατηρεί αυτόν τον ιστότοπο για διευκόλυνση των διαδικτυακών χρηστών. Οι πληροφορίες που βρίσκονται στο www.ecolab.com πιστεύεται ότι ήταν ακριβείς τη στιγμή που δημοσιεύτηκαν για δημόσια προβολή από την διαδικτυακή κοινότητα. Η Ecolab USA Inc. δεν δεσμεύεται να ενημερώσει ή να διορθώσει τυχόν πληροφορίες που εμφανίζονται σε αυτόν τον ιστότοπο.

Περιεχόμενο τρίτου μέρους

Ορισμένοι σύνδεσμοι σε αυτόν τον ιστότοπο οδηγούν τους διαδικτυακούς χρήστες σε άλλους ιστότοπους που βρίσκονται πέρα από το www.ecolab.com για τους οποίους η Ecolab USA Inc. δεν έχει κανέναν έλεγχο επί του περιεχομένου. Οι σύνδεσμοι παρέχονται σε διαδικτυακούς χρήστες αποκλειστικά για λόγους ευκολίας και η συμπερίληψη τέτοιων συνδέσμων από την Ecolab USA Inc. δεν συνεπάγεται την έγκριση των πληροφοριών από την Ecolab USA Inc. Η Ecolab USA Inc. δεν παρέχει καμία δήλωση ή εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή και αναλαμβάνει καμία ευθύνη σε σχέση με οποιαδήποτε χρήση αυτών των πληροφοριών.

Δικαίωμα εμφάνισης, αναπαραγωγής και διανομής

Η Ecolab USA Inc. παραχωρεί σε οποιοδήποτε άτομο το δικαίωμα να εμφανίζει, να αναπαράγει και να διανέμει αντίγραφα του περιεχομένου που βρίσκεται στη διεύθυνση www.ecolab.com και υπόκειται στους ακόλουθους όρους:

  1. Το περιεχόμενο προορίζεται για χρήση μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν επιτρέπεται να πωληθεί ή να διανεμηθεί για εμπορικό κέρδος.
  2. Η παραπάνω σημείωση πνευματικών δικαιωμάτων πρέπει να εμφανίζεται σε κάθε αντίγραφο της δημοσίευσης ή σε οποιοδήποτε τμήμα αυτής της δημοσίευσης.

Εκτός από όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, κανένα δικαίωμα ή άδεια δεν εκχωρείται βάσει πνευματικών δικαιωμάτων, ευρεσιτεχνίας ή εμπορικού σήματος της Ecolab USA Inc. σε οποιοδήποτε άλλο μέρος.